Mednarodno sodelovanje

Zveza geodetov sodeluje v naslednjih mednarodnih organizacijah in združenjih:


 FIG - MEDNARODNA ZVEZA GEODETOV
(Fèdèration Internationale des Gèometres – 1878 Pariz,)

Nevladna organizacija, ki podpira napredek geodezije in geodetov na vseh področjih delovanja, povezuje združenja geodetov iz 100 držav sveta, zastopa odziv geodetov na socialne, ekonomske, tehnološke in okoljske spremembe v svetu ter deluje z namenom krepiti strokovna združenja, promovirati geodezijo in zagotavljati geodetom pripravljenost na izpolnjevanje potreb uporabnikov v sodobni družbi
        
 
fig 


 


 ISPRS - MEDNARODNO ZDRUŽENJE ZA FOTOGRAMETRIJO IN DALJINSKO ZAZNAVANJE
(INTERNATIONAL SOCIETY FOR PHOTOGRAMETRY AND REMOTE SENSING – 1910, Dunaj)

Nevladna organizacija, ki razvija mednarodno sodelovanje na področju fotogrametrije in daljinskega zaznavanja, kakor tudi na področju prostorskih informacijskih sistemov, kartografije, geodetskih meritev, spremljanja stanja in varovanja okolja, arhitekture, industrijskega oblikovanja in arhitekture, v zadnjem času pa tudi medicine in varovanja kulturne dediščine in spomeniškega varstva. Danes združuje 87 rednih članov in 10 pridruženih članov – organizacije z znanstvenega ali tehničnega področja fotogrametrije.

   isprs

 

 

ICA - MEDNARODNO KARTOGRAFSKO ZDRUŽENJE
(International Cartographic Association – 1959, Bern,)

ICA promovira področje kartografije na mednarodni ravni in svoje delo opravlja v 22 komisijah.

ICA


Preko svojih članov pa je ZGS aktivno vključena še v nekatera druga združenja in organizacije, kot na primer: CLGE, IAG, (GGOS, EUREF), Eurogeographics itd.

Zveza geodetov Slovenije ima v številnih delovnih skupinah in komisijah imenovane svoje nacionalne delegate, ki zastopajo ZGS v skladu s Pravilnikom o delu o pogojih in načinu sodelovanja mednarodnih predstavnikov Zveze geodetov Slovenije

Pravilnik o pogojih in načinu sodelovanja mednarodnih predstavnikov Zveze geodetov Slovenije