FIG-Mednarodna zveza geodetov


je objavila na svoji
spletni strani
praznovanje 200 let katastra
na Slovenskem