prof.dr. Milan Naprudnik 90-letnik

 

prof.dr.Milan Naprudnik

Ugleden slovenski geodet in univerzitetni profesor v pokoju dr. Milan NAPRUDNIK je v juniju praznoval devetdeset let.Članek iz časopisa Delo, 10.08.2017, stran 14

 

prof.dr.Milan Naprudnik