Geodetski instrumenti in oprema

Ob 200-letnici začetka nastajanja zemljiškega katastra ter 40-letnici Dolenjskega geodetskega društva je Dolenjski muzej v petek, 24.februarja odprl razstavo z naslovom Geodetski instrumenti in oprema na Slovenskem s poudarkom na Dolenjski. (potek dogodka)

mag. Janez Slak Boštjan Pucelj Jasna Dokl Osolnik mag. Blaž Mozetič Marjeta Bregar Anton Kupic

Otvoritev razstave : mag. Janez Slak, Boštjan Pucelj, Jasna Dokl Osolnik, mag. Blaž Mozetič, Marjeta Bregar, Anton Kupic


foto: Robert Kokol, arhiv Dolenjski muzej Novo mesto

 Mediji o samem dogodku:

- Dolenjski list: Na ogled tudi teodolit iz okoli 1880